dla firm

drogowych

  • do podgrzewania masy bitumicznej przy układaniu nawierzchni drogowej

  • do rozgrzewania palnikami nawierzchni przy łataniu ubytków jezdni